• Tüm Banlar Kaldırılmıştır Sizi Tekrardan Aramızda Görmekten Mutluluk Duyarız
 • Moderatör Başvurularımız Başlamıştır Sizide Aramızda Görmekten Şeref Duyarız
vds sunucu
Bu ve benzeri 20'den fazla sitemizde reklam vermek ve SEO desteği için foxserpco@gmail.com

Güzel Bi Pospit Görünümü

Çileke$

Kalbimizdesin
Emektar

pospit_legacy eklemebniz gerekiyor


Kod:
 	<!-- post #$post[postid] --> 
<if condition="$show['spacer']">$spacer_open<if condition="!$post['islastshown']"><div style="padding:0px 0px $stylevar[cellpadding]px 0px"></if></if> 
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"> 
<tr> 
  <if condition="$show['announcement']"> 
    <td class="thead" style="font-weight:normal" colspan="2"> 
<img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /> 
      <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase> 
    </td> 
  <else /> 
    <td class="thead" style="font-weight:normal" $scrolltothis>     
      <!-- status icon and date --> 
<a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a> 
      $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if> 
      $post[firstnewinsert] 
      <!-- / status icon and date -->         
    </td> 
    <td class="thead" style="font-weight:normal" align="$stylevar[right]"> 
        
<if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&postcount=$post[postcount]" target="new"><strong>$post[postcount]</strong></a></if> 
    </td> 
  </if> 
</tr> 
<tr valign="top"> 
  <td class="alt2" width="200"> 
<fieldset class="fieldset" style="margin:$stylevar[formspacer]px 0px 0px 0px"> <b><legend>Profil</legend></b> <div>
 
        <div id="postmenu_$post[postid]"> 
        <if condition="$show['profile']"> 
<center><a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></center> 
        <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script> 
        <else /> 
        $post[musername] 
        </if> 
      </div> 
 
<if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><center>$post[usertitle]</center></div></if> 
<if condition="$post['rank']"><div class="smallfont"><center>$post[rank]</center></div></if> 
 
      <if condition="$show['avatar']"> 
        <div class="smallfont"> 
 <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><center><img src="$post[avatarurl]" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a> 
        </div> 
      </if> 
 
      <div class="smallfont"> 
         <br /> 
        <table align="center" border="1" width="%100" bordercolor="#BABAE7"> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td> <div> 
   User ID: $post[userid] 
  </div></td></tr> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><if condition="$post['joindate']"><div>$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if></td></tr> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><if condition="$post['field2']"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if></td></tr> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><if condition="$post['field6']"><div>Cinsiyeti: $post[field6]</div></if></td></tr>
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><if condition="$post['field4']"><div>MesLek: $post[field4]</div></if></td></tr>
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><if condition="$post['field5']"><div>Takım: $post[field5]</div></if></td></tr> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><if condition="$post['age']"><div>$vbphrase[age]: $post[age]</div></if></td></tr> 
  <tr bgcolor="#F5F5FF"><td><div> 
   $vbphrase[posts]: $post[posts] 
  </div></td></tr> 
                 <tr bgcolor="#F5F5FF"><td><if condition="$show['reputation']"><div> 
<if condition="$show['reppower']">$vbphrase[reppower]: $post[reppower]</div></if> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><div>Reputation: $post[reputation]</div> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><div>$post[reputationdisplay]</center></div></if></td></tr> 
<tr bgcolor="#F5F5FF"><td><div><center>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon]<center></div></td></tr> 
</table> 
 
  </td> 
  <td class="alt1"> 
 
    <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']"> 
      <!-- icon and title --> 
      <div class="smallfont"> 
<if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if> 
        <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if> 
      </div> 
      <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
      <!-- / icon and title --> 
    </if> 
 
    <!-- message --> 
    <div>$post[message]</div> 
    <!-- / message --> 
 
    <if condition="$show['attachments']"> 
    <!-- attachments --> 
      <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
 
      <if condition="$show['thumbnailattachment']"> 
        <fieldset class="fieldset"> 
          <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend> 
          <div style="padding:$stylevar[formspacer]px"> 
          $post[thumbnailattachments] 
          </div> 
        </fieldset> 
      </if> 
 
      <if condition="$show['imageattachment']"> 
        <fieldset class="fieldset"> 
          <legend>$vbphrase[attached_images]</legend> 
          <div style="padding:$stylevar[formspacer]px"> 
          $post[imageattachments] 
          </div> 
        </fieldset> 
      </if> 
 
      <if condition="$show['imageattachmentlink']"> 
        <fieldset class="fieldset"> 
          <legend>$vbphrase[attached_images]</legend> 
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> 
          $post[imageattachmentlinks] 
          </table> 
          </fieldset> 
      </if> 
 
      <if condition="$show['otherattachment']"> 
        <fieldset class="fieldset"> 
          <legend>$vbphrase[attached_files]</legend> 
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> 
          $post[otherattachments] 
          </table> 
        </fieldset> 
      </if> 
 
      <if condition="$show['moderatedattachment']"> 
        <fieldset class="fieldset"> 
          <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend> 
          <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"> 
          $post[moderatedattachments] 
          </table> 
        </fieldset>     
      </if> 
 
      </div> 
    <!-- / attachments --> 
    </if> 
 
    <if condition="$post['signature']"> 
    <!-- sig --> 
      <div> 
        __________________<br /> 
        $post[signature] 
      </div> 
    <!-- / sig --> 
    </if> 
 
    <if condition="$show['postedited']"> 
    <!-- edit note --> 
      <div class="smallfont">      <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> 
        <em> 
<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>. 
        <if condition="$post['edit_reason']">$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]</if> 
        </em> 
      </div> 
    <!-- / edit note --> 
    </if> 
 
  </td> 
</tr> 
<tr> 
  <td class="alt2"> 
    <center>$post[onlinestatus] 
<if condition="$show['reputationlink']"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" border="0" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" /></a></if> 
<if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if> 
    $post[iplogged]</center> 
      
  </td> 
  <td class="alt1" align="$stylevar[right]"> 
    <!-- controls --> 
    <if condition="$post['editlink']"> 
<a href="$post[editlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a> 
    </if> 
    <if condition="$post['forwardlink']"> 
<a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a> 
    </if> 
    <if condition="$post['replylink']"> 
<a href="$post[replylink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a> 
    </if> 
    <if condition="$SHOWQUICKREPLY AND !$show['threadedmode']"> 
<a href="$post[replylink]" onclick="return qr($post[postid]);"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a> 
    </if> 
    <!-- / controls --> 
  </td> 
</tr> 
</table> 
<!-- post $post[postid] popup menu --> 
<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none"> 
  <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> 
  <tr> 
    <td class="thead">$post[username]</td> 
  </tr> 
  <if condition="$show['profile']"> 
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]userid=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr> 
  </if> 
  <if condition="$show['pmlink']"> 
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&userid=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr> 
  </if> 
  <if condition="$show['emaillink']"> 
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr> 
  </if> 
  <if condition="$show['homepage']"> 
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr> 
  </if> 
  <if condition="$show['search']"> 
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&userid=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr> 
  </if> 
  <if condition="$post['userid']"> 
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&userlist=buddy&u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_buddy_list]</phrase></a></td></tr> 
  </if> 
  </table> 
</div> 
<!-- / post $post[postid] popup menu --> 
<if condition="$show['spacer']">$spacer_close<if condition="!$post['islastshown']"></div></if></if> 
<!-- / post #$post[postid] -->

 
Üst